Bildbeskrivning

Hem

Bildbeskrivning

Information om företaget.


PeO Axelsson Byggsäkerhet och Arbetsmiljö 

- bedriver forskning kring arbetsskador, 

- bedriver undervisning, utarbetar utbildnings- och informationsmaterial

- medverkar i standardiseringsarbete vad beträffar Takprodukter och tillbehör, Personlig fallskyddsutrustning, Stegar, Ställningar (inkl skyddsräcken o väderskydd)   

- medverkar i utveckling av produkter och arbetsmetoder för att förebygga skador i arbetslivet.

De flesta uppdragen har utförts inom byggnadsindustrin. Projekten har behandlat skyddsräcken, taksäkerhetssanordningar, stegar, ställningar, personligt fallskydd, borrmaskiner, bågsågar och väderskydd och hängande ställning för broarbete. 
I arbetet ingår riskanalys, utveckling, konstruktion, design, ritningar, prototyper och tester. Resultatet är produkter, CE-märkning, instruktionshandlingar, handböcker, svenska och europeiska standarder. Vi bedriver även utbildning för Sakkunniga i taksäkerhet, Taksäkerhetsutbildning för de som vistas på tak, samt Säkerhetsutbildning för betong- och stälelmentmontörer. Utbildning sker i samarbete med Taksäkerhetskommiten 

Kontaktuppgifter

TELEFON:

070-5152896

E-POST:

peo@peoaxelsson.se

ADRESS:

Tängvägen 189, 836 95 ÅS

Kontaktformulär

Our Location